Clubreglement 2022-2023

 

Het doel van de club is op zon- en/of zaterdagvoormiddag een gezonde sportieve ontspanning te bieden aan iedereen die daar zelf een inspanning wil voor leveren. De belangrijkste principes van de club zijn de volgende;

 

Samen uit, samen thuis

Iedereen moet er plezier aan kunnen beleven

Veiligheid primeert    

 

LIDGELD;

VWB-Lidgeld voor seizoen 2020 bedraagt 30€ voor individuele of gezinsaansluiting

"Proefrijders" welke VWB-lid zijn, kunnen vrij 5 ritten komen "proberen". Niet VWB-leden dienen voor hun eigen veiligheid en die van hun meerijders een document te onderteken i.v.m. "aansprakelijkheid"

Alle clubritten (op zondag) rijden we in clubkledij

Elk clublid dient zich deze kledij aan te schaffen (voor nieuwe leden na 5 proefritten verplicht)

 

CLUBKLEDIJ;

Alle clubritten (zondag) rijden we in clubkledij

Elk clublid dient zich deze kledij aan te schaffen (min. korte broek & trui korte mouwen)

Voor nieuwe leden na 5 proefritten verplicht

 

INSCHRIJVING VWB-ritten;

Inschrijvingsgeld wordt door elk lid zelf ter plaatse betaald    

 

TERUGBETALING KLEDIJ/BORG;

Uitbetaling : op het einde seizoen + op voorwaarde dat men clublid blijft volgend seizoen

Verdeling is als volgt opgesteld: € 1 per gereden kalenderrit

 

VEILIGHEID; 

Onze veiligheid primeert, rij dus steeds per 2 (indien nodig volg de fietspaden indien groep kleiner is dan 15 personen)

Het dragen van fietshelm is bij iedere rit verplicht!

De fiets dient technisch (werking & veiligheid) in orde te zijn

 

 A & B & C groep - TEMPO - VERTREKUUR – PARCOURS;

 Er wordt verder  met een A-, B- & C groep (bij voldoende opkomst)

 Er is geen verplichting om vaste groep te kiezen. Voor de aanvang van iedere rit kan men zelf de groep kiezen (zie ook tempo)

 Wie vertrekt met een groep wordt geacht het tempo van deze groep zoals aangegeven in dit reglement aan te kunnen

 Vertrekuren staan vermeld op de ritten kalender (https://www.kwtb-schoonbeek.be/kalender-gps-bestanden/)

 Elke rit vertrekt aan het kerkplein te Schoonbeek en eindigt aan ons clubcafé (vrij om te consumeren)

 Afgelasting rit;

o Voor vertrek deelt bestuur mee of de rit al dan niet geldig is

o Bij regen onderweg afgelasting : geldige rit

 Een rit wordt pas als geldige rit beschouwd als minimum 50% van de in de kalender voorkomende afstand is afgelegd (uitgezonderd regen of onvoorziene omstandigheden onderweg)

Bestuur kan en mag ten allen tijden de ritten - parcours wijzigen of annuleren 

 Tempo (afhankelijk v/h parcours);

o A-groep: rijsnelheid van: 28-32 km/h // gemiddelde snelheid van max. 29 km/h

o B-groep: rijsnelheid van: 24-28 km/h // gemiddelde snelheid van max. 26 km/h

o C-groep: rijsnelheid van: 20-24 km/h // gemiddelde snelheid van 23 km/h (indicatief)

 Sprinten bij aankomst (Café welkom) wordt om veiligheidsreden verboden

 

VWB-RITTEN;

Een zondagse kalenderrit dient ALTIJD in clubverband gereden te worden

 Bij een niet-zondagse kalenderrit bieden we u de mogelijkheid om individueel te vertrekken

 

KLASSEMENT;

Er is een eindklassement voor: "Hoogst aantal gereden clubritten"

 

 

CLUBFEEST;

   Jaarlijks organiseert KwtB Schoonbeek een clubfeest voor haar leden. Leden die 5 clubritten of meer rijden tijdens het seizoen genieten van een sterk verlaagd tarief (andere betalen netto kostprijs)

 

 

INBREUKEN;

    Indien één of meerdere leden regelmatig inbreuken of wangedrag vertonen zoals:

      Lasterlijke uitspraken van een lid (leden) over een ander lid (leden)

      Gedrag dat aanleiding kan geven tot onenigheid binnen de club of die de goede geest van de club zouden schaden

      

     behoudt het bestuur zich het recht toe, de rit voor dit lid (leden) te annuleren of de betrokkene(n) uit de club te verwijderen.

 

 

Dit reglement dient door elk clublid ten volle gerespecteerd te worden

 

 

Het Clubbestuur KWtB Schoonbeek